Om 17.45 uur: 

"INNOVATIE met THRIVE!"

Gastspreker is Sander Spek.

Sander heeft tien jaar ervaring in bedrijfsmodellen voor media en ICT.  Hij is momenteel werkzaam als onderzoeker en docent bij de afdeling grafische en digitale media van Artevelde University College  in Gent. Nieuwe technologieën gaan steeds sneller. Ontwikkelingen in de organisatie van arbeid maken nieuwe samenwerking mogelijk. Ondernemerscompetenties gaan wijzigen. Moeten wij als bedrijf hier iets mee? Vragen waarop u antwoord krijgt op deze en vele andere  en  ontwikkelingen worden  in perspectief gezet tijdens deze inspirerende key-note. 

Dienstencentrum thema's

 

Duurzaam produceren

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. 

Het grafimedia productieproces is een complex proces. Het op order produceren stelt specifieke eisen aan de organisatie en kent snelle veranderingen in technologie en bij de opdrachtgever onder andere op het gebied van duurzaamheid. 

 

Mensen maken het verschil
 

Het grafimedia bedrijf heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bedrijven moeten zich onderscheiden om in een markt actief te kunnen zijn. De klanten en potentiële klanten ‘kopen’ bij een bedrijf om een bepaalde reden. Er moet toegevoegde waarde zijn voor de klant.

Mensen vervullen in toenemende mate een sleutelrol. Iedere situatie vraagt weer andere competenties van de organisatie en haar medewerkers. De huidige tijd met zijn snelle veranderingen vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De kwaliteit van de mensen in het bedrijf maken het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Ondernemen

Darwin heeft het een hele tijd geleden al vastgesteld: in de natuur kunnen alleen degenen overleven die zich continu verbeteren. De wetten van Darwin gelden ook in het grafimedia bedrijf. Daarom zijn ondernemers in de grafimedia branche steeds op zoek naar manieren om het eigen bedrijf te verbeteren. Excellent ondernemen vraagt om adequaat organiseren.

Belangrijk bij het (beter) organiseren van uw onderneming is het scheppen van een goede afstemming tussen de mensen, de middelen en de bedrijfsprocessen die worden uitgevoerd om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. 

Geïnteresseerd? Ontmoet ons dan in de centrale ruimte. Let's Talk.​
DIENSTENCENTRUM, in dienst van uw onderneming!

Het Dienstencentrum is een adviesbureau gericht op ondernemers en bedrijven in de communicatiesector en met name de grafimedia branche. Onze adviseurs begeleiden directies en managers. 

Wij adviseren, signaleren mogelijkheden en zoeken naar oplossingen. Onze benadering is persoonlijk en pragmatisch. In combinatie met de praktische benadering van onze adviseurs, vormt dit de basis voor een op maat gesneden ondersteuning van uw bedrijf. 
 
www.dienstencentrum.com

© 2020  Dienstencentrum.com / Stivako.nl  Bel ons voor deelnamekaarten. Telefoon: 020-5435688